Kalibracja

Kalibracja

Wysyłka przebadanych laboratoryjnie próbek, aby upewnić się, że urządzenie działa dobrze. Jeśli nie to skorygujemy błędy