Gluten

Gluten System

SYSTEM GLUTEN to zestaw urządzeń o międzynarodowym standardzie służący do określania ilości i jakości mokrego glutenu w mące i śrucie pszennej. Ponadto zawarta w systemie suszarka pozwala na w pełni standaryzowane badanie suchego glutenu. Urządzenia charakteryzują się powtarzalnością wyników, szybką analizą i łatwością przygotowania próbek. Znajdą zastosowanie w punktach handlu zbożem, w młynach, przedsiębiorstwach produkujących makarony, przedsiębiorstwach produkujących gluten czy piekarniach.

• OKREŚLENIE ILOŚCI I JAKOŚCI GLUTENU
• ANALIZA MĄKI I ŚRUTY
• OKREŚLENIE ILOŚCI SUCHEGO GLUTENU
• OKREŚLENIE ZDOLNOŚCI DO WIĄZANIA WODY
• RENOMOWANY PRODUCENT

GLUTOMATIC 6100

BASTAK GLUTOMATIC 6100 GLUTEN WASHER to dwustanowiskowe precyzyjne urządzenie do wymywania glutenu. Służy do oznaczania zawartości glutenu mokrego w próbkach pszenicy i mąki poprzez jego rozdzielenie. Po umieszczeniu próbek wszystkie operacje są wykonywane automatycznie. Pod koniec 320-sekundowego okresu testowego określa się zawartość mokrego glutenu w dwóch próbkach (zmniejszając koszty). W razie potrzeby można określić własne parametry / czas badania.

Urządzenie posiada graficzny wyświetlacz LCD i 27 przycisków funkcyjnych. Panel klawiszy (sterowania) urządzenia wykonany jest w technologii membranowej, dzięki czemu nie ulega zużyciu i może służyć latami. Na ekranie urządzenia można śledzić datę, godzinę, temperaturę otoczenia, czas testu, nazwy próbek i pracę wykonaną przez urządzenie (uruchomienie, drukowanie, zatrzymanie itp.). Wszystkie badane próbki można określić indywidualną nazwą, a wyniki można wydrukować dzięki wbudowanej drukarce. Oprócz informacji o firmie, każdy wydruk z drukarki zawiera datę, godzinę, nazwy próbek, temperaturę testu, wartości glutenu mokrego, indeksu i glutenu suchego próbek. Zewnętrzne wymiary urządzenia to 380x360x350mm, a jego waga netto to 22 kg.

GLUTEN INDEX 2100

BASTAK GLUTEN INDEX 2100 służy do określania jakości mokrego glutenu. W ten sposób możliwe jest pogrupowanie próbek pszenicy i mąki według ich jakości glutenu mokrego. Jest sterowany mikroprocesorem. Posiada ergonomiczny kształt. Urządzenie posiada ekran LCD i 6 przycisków funkcyjnych. Panel klawiszy (sterowania) urządzenia wykonany jest w technologii membranowej, dzięki czemu nie ulega zużyciu i może służyć latami.

Na ekranie urządzenia można śledzić datę, godzinę, temperaturę otoczenia, czas trwania testu, cykl pracy urządzenia oraz pracę wykonaną przez urządzenie (gotowość, testowanie, zatrzymanie… itp.). Urządzenie osiąga 6000 obr/min w 8 sekund i pracuje na 6000 obr/min przez pozostałe 52 sekundy. Po rozpoczęciu pracy pokrywa jest automatycznie blokowana i ze względów bezpieczeństwa nie jest otwierana do momentu zatrzymania urządzenia. Po wykonaniu badania zatrzymuje się automatycznie i wydaje sygnał dźwiękowy. Zewnętrzne wymiary urządzenia to 200x190x280 mm, a jego waga netto to 8 kg.

DRY GLUTEN 2500

BASTAK DRY GLUTEN 2500 służy do określania ostatecznych i precyzyjnych wartości suchego glutenu w próbkach mąki i pszenicy.

Chociaż wartości glutenu mokrego różnych pszenic i mąk o różnej absorpcji wody są takie same, wartości glutenu suchego mogą być różne. Urządzenie jest sterowane mikroprocesorem. Oprócz przycisków zasilania i uruchamiania na panelu sterowania znajdują się 3 lampki ostrzegawcze wskazujące zasilanie, włączenie testu i wyłączenie testu. Na urządzeniu znajduje się 1 lampka ostrzegawcza termostatu. Urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę pracy do 150°C.

Gdy osiągnie 150°C, lampka ostrzegawcza termostatu na nim zgaśnie. W razie potrzeby można wprowadzić różne ustawienia temperatury. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po 4-minutowym teście i emituje ostrzeżenie wizualne i dźwiękowe. Powierzchnie grzewcze są pokryte teflonem, aby zapobiec przywieraniu próbek. Jest zamek do drzwi.

Urządzenie działa z napięciem 230 V i prądem o częstotliwości 50 Hz. Zewnętrzne wymiary urządzenia to 230x90x180 mm, a jego waga netto to 1,7 kg.