Inne

Lab System

System integrujący urządzenia do badania ziaren, komputery i oprogramowanie, które może generować wyczerpujące informacje dotyczące jakości i ilości ziarna składowanego zarówno w gospodarstwie, jak i w silosie. Główną zaletą systemu jest automatyczne połączenie rezultatów z wagi samochodowej z urządzeniami laboratoryjnymi w tym z próbnikiem.

Oprogramowanie Lab System dokonuje odczytu danych na każdym urządzeniu oraz tonażu na wadze samochodowej, po czym łączy te dane w arkuszu kalkulacyjnym. Raporty, tabele i wykresy mogą być z systemu wygenerowane, zapisywane i wydrukowane lub przesłane pocztą elektroniczną.

Tworzymy i zmieniamy oprogramowanie pod indywidualne potrzeby.